Схема за де виаторен ключ

схема за де виаторен ключ
Девиаторен ключ крем — схема 6 Makel Цена: 3.49лв. При презареждането на C2 се зарежда за определено време и C1, което води до сработване на релето, като неговият контакт К1 се затваря. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 104-105. ISBN -10:954-03-0536-5. Горният е бил подвижен и преместването му спрямо долния е означавало различно количество вода между тях и съответно промяна на електрическото съпротивление.


Понякога той е съчетан с прекъсвач за изключване и включване на лампата до установената преди това сила на светлината. Всяка електрическа инсталация използвана като вътрешна сградна инсталация, се изгражда с ел. проводник, най-често някакъв вид кабел. Всяко натискане на бутон обръща състоянието, т.е. включва помпата, ако е изключена и я изключва, ако е включена. Ето защо през последните десетилетия плавното регулиране на силата на светлината чрез димери (наричано също и димиране) заема все по-важно място в осветлението на жилищни и офис сгради, търговски площи и открити пространства. Някои от тях имат специален бутон на осигуряване чрез натискането му на слабо (нощно) осветление. Класическият принцип на фазово регулиране Непосредственото свързване на електрически лампи към мрежата предизвиква протичане през тях на синусоидален ток, а силата на излъчената светлина е право пропорционална на неговата големина.

Съпротивлението на гореспоменатите два вида източници на светлина в момента на включване е 20-ина пъти по-малко от това в нагрято състояние. Съществува много голямо разнообразие на превключватели за битови нужди, технически съоръжения, градивни елементи в електронни апарати и компютърни системи (т. нар. микроключета), за техните габарити, начинът им за свързване и монтаж. При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. Обикновено той е вграден в лампата и може да се управлява само дистанционно. Девиаторен ключ титан — схема 6 EL-BI Цена: 7.49лв. Вместо девиаторни ключове да се използват бутони, по един бутон във всеки команден пункт.

Похожие записи: