Принципова схема процесу утворення біогазу


Рисунок 1. Класифікація біогазових установок Аналіз конструктивних рішень біогазових установок показав, що більшість з них має одноступінчатий реактор проточного типу з повним перемішуванням. Їх загальне число складає 68% від всіх типів реакторів, що знаходяться в експлуатації. Для зброджування підстилкового і напіврідкого біомаси вогкістю менше 90% найбільше поширення набули установки з рециркуляцией рідкої фракції збродженого біомаси після його розділення. Вып.88. – К.: Техніка, 2009. – С. 117-122. — (Серия «Технические науки и архитектура»).2. Rulkens W.H. Sustainable sludge management – what are the challenges for the future? // Water Science and Technology.


Стосовно установок для анаеробного зброджування біомаси звичайно застосовують показник – доза добового завантаження, яке знаходиться в прямій функціональній залежності від питомого навантаження на одиницю об’єму реактора. При цьому, вміст живильних речовин в одержаному добриві збільшується на 15% у порівнянні зі звичним гноєм. Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно, для описания качества газа, выхода газа и количества газа все относить к метану, с его нормируемыми показателями.

Биогазовая установка может заменить ветеринарно-санитарный завод, т. е. падаль может утилизироваться в биогаз вместо производства мясо-костной муки. При дотриманні всіх умов зброджування така схема дозволяє одержати максимальний вихід біогазу. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма, подогрев до 35-38 °С и периодическое перемешивание. Газ починає утворюватися після закінчення 5-10 діб і при досягненні максимальної кількості поступово знижується до мінімуму.

Похожие записи: